Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  Bắc Trà My đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm

Cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, trong 3 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Trà My đã đẩy mạnh công tác huy động vốn bằng hình thức gửi tiết kiệm thông qua các tổ chức, cá nhân và các tổ tiết kiệm& vay vốn. Tính đến ngày 15/3/2023, tăng trưởng tiết kiệm được 307 triệu đồng.

 

Hiện nay, lãi suất tối đa áp dụng với cá nhân gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm;  kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng là 4,9 %/năm; kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng là 5,4%/năm;  kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 7,2%/năm. Lãi suất tối đa áp dụng với tổ chức gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm;  kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng là 4,6 %/năm; kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng là 5,1%/năm;  kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5%/năm;  kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,0%/năm

Ông Phan Hồng Nhật – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bắc Trà My cho biết: “Gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH có lãi suất cao và khách hàng được đảm bảo khả năng thanh toán. Đồng thời, số tiền huy động được cũng góp phần tăng thêm nguồn vốn cho vay, qua đó đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn