Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  Bắc Trà My đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm

Cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, trong 3 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Trà My đã đẩy mạnh công tác huy động vốn bằng hình thức gửi tiết kiệm thông qua các tổ chức, cá nhân và các tổ tiết kiệm& vay vốn. Tính đến ngày 15/3/2023, tăng trưởng tiết kiệm được 307 triệu đồng.