Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện Bắc Trà My về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện, trong quý I/2023, UBND các xã, thị trấn đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân địa phương tham gia. 

Cán bộ xã Trà Sơn tổ chức tuyên truyền lưu động

 

Cụ thể, trong quý I/2023, các văn bản luật như: Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Lâm nghiệp; Luật giao thông đường bộ; Luật bình đẳng giới; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật đất đai… được được các địa phương thông tin cụ thể, rõ ràng đến người dân thông qua các hình thức như hội nghị tại xã, thôn, tổ dân phố, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở. Đã có hơn 20 buổi tuyên truyền được tổ chức, thu hút 2500 lượt người tiếp cận thông tin.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở nhằm giúp đến cán bộ và nhân dân kịp thời nắm bắt, áp dụng các nội dung văn bản luật mới, góp phần nâng cao quyền và nghĩa vụ và giảm thiểu vi phạm pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn