Xã Trà Đông tổ chức Lễ ký cam kết “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Sáng ngày 23/3/2023, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN - Công đoàn cơ sở xã Trà Đông đã tổ chức Lễ ký cam kết - cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trà Đông “đã uống rượu, bia- không lái xe”.

 

Tham dự Lễ ký cam kết có đồng chí Thái Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Trà Đông, đồng chí Trần Thị Thạnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trịnh Quốc Lĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng hơn 60 đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trà Đông.