Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 367/UBND-TP ngày 08/3/2023 của UBND huyện Bắc Trà My về phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về cư trú, khi giải quyết thủ tục hành chính, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp Công an và các ngành có liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công dân áp dụng thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân mức độ 2, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và áp dụng 7 phương thức tra cứu thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến các thôn, tổ dân phố để nhân dân khi giải quyết thủ tục hành chính không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Quang cảnh buổi hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn là đầu mối tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân khi có yêu cầu tại bộ phận một cửa của xã, thị trấn. Để thuận tiện cho người dân nắm bắt các quy định pháp luật về thực hiện chủ trương chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia. Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp Công an, các ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến người dân tại các thôn, tổ dân phố việc truy cập thông tin cá nhân để xác định thông tin cư trú khi công dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cũng như đăng ký tài khoản điện tử cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công tỉnh Quảng Nam để nộp hồ sơ trực tuyến trên điện thoại di động thông minh, máy tính có kết nối internet… 

Việc tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng 7 phương thức tra cứu thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã giúp công dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được tiếp cận với cách thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, hạn chế việc đi lại nhiều lần, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương trong thời gian đến. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương không yêu cầu công dân nộp “Giấy xác nhận thông tin về cư trú” khi giải quyết TTHC trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của các cấp.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn