Xã Trà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 24/3/2023 tại Hội trường UBND xã Trà Giang, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội giai đoạn 2003-2023. Đây là hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Luận – Uỷ viên Ban Thường vụ MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, đồng chí Lê Tài - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQVN xã, các ban, ngành, Hội, Đoàn thể xã; Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, cùng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc trong 20 năm qua.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư trên địa bàn xã Trà Giang đều tổ chức Ngày hội trang trọng, 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; ôn lại truyền thống vẻ vang qua từng chặng đường kể từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; khu dân cư tổng kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Nét đặc trưng chung trong tổ chức Ngày hội là nơi trao truyền tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong mọi tầng lớp Nhân dân; diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong tổ dân phố về việc xây dựng tình đoàn kết, củng cố nghĩa tình; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tăng hộ khá; chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn xã cũng đã góp phần phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

Nhân dịp này, UBMTTQVN xã Trà Giang đã xét đề nghị cho 03 tập thể và 10 cá nhân để ghi nhận và tuyên dương thành tích trong việc tham gia đóng góp, xây dựng các phong trào.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn