Bắc Trà My xếp vị trí thứ nhất chỉ số cải cách hành chính

Đứng vị trí thứ 2 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Bắc Trà My tiếp tục vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, năm 2022 chỉ số cải cách hành chính huyện Bắc Trà My đạt 91,44%, xếp hạng vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Tải Quyết định tại đây!

Tải Phụ lục tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn