Công an huyện và BHXH huyện Bắc Trà My ký kết Kế hoạch phối hợp công tác phòng chống tội phạm về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 29/03/2023, Công an huyện và BHXH huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).