Mô hình dân vận khéo: Giúp dân khai hoang, phục hóa để bảo vệ rừng

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My đã có cách làm hay trong công tác dân vận khéo. Đó là giúp người dân khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích đất sản xuất lúa nước, bảo vệ rừng tự nhiên.