Tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban ban hành kế hoạch số 2121/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Mục đích của Kế hoạch là tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, có 16 chỉ tiêu tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Đối tượng tuyển dụng công chức là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng vào làm việc tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển với 02 vòng: Vòng 1, thi trắc nghiệm trên giấy với 03 phần thi: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; Vòng 2, thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian tổ chức tuyển dụng dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 5/2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Tải Kế hoạch tại đây!

Tại PL chỉ tiêu tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn