Xã Trà Sơn đoạt 3/4 giải nhất tại cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Bắc Trà My năm 2023

          Cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023, được huyện Bắc Trà My phát động từ đầu tháng 3.2023 với 05 địa phương gồm Trà Tân, Trà Dương, Trà Đông (đã đạt chuẩn, về đích Nông thôn mới); Trà Giang, Trà Sơn (đang phấn đấu đạt chuẩn về đích Nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025) có hộ gia đình, khu dân cư, thôn, tổ chuẩn bị hồ sơ nội dung, tư liệu minh chứng, thuyết minh tham gia dự thi.

Tường rào nhà ông Nguyễn Ngọc (thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn) đoạt giải nhất Tường đẹp cuộc thi

          Ông Nguyễn Hồng Vương, Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó Ban trực, Ban Tổ chức cuộc thi huyện Bắc Trà My cho hay, cuộc thi năm nay, các nội dung gửi về tham gia dự thi của các địa phương chất lượng khá đồng đều, thể hiện được sự khởi sắc, tích cực về hạ tầng dân sinh từ phong trào xây dựng Nông thôn mới nhất là thiết chế văn hoá cơ sở, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình vườn nhà… Qua chấm chọn, Ban Tổ chức quyết định công nhận 15 giải thưởng cho 4 nhóm nội dung tại cuộc thi. Trong đó, các nội dung dự thi từ xã Trà Sơn đoạt đến 3 giải nhất về Vườn đẹp, Tường đẹp, Cơ sở vật chất văn hoá đẹp và hoạt động hiệu quả. Tuyến đường từ nhà ông Võ Ngọc Anh đến nhà ông Nguyễn Thanh Mỹ (khu Dương Trung, xã Trà Dương) đoạt giải nhất nội dung Đường đẹp. Ban Tổ chức cuộc thi huyện Bắc Trà My chọn 11 nội dung thi đoạt giải cao cấp huyện, gửi về tham gia dự thi cấp tỉnh.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn