Xã Trà Sơn đoạt 3/4 giải nhất tại cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Bắc Trà My năm 2023

          Cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023, được huyện Bắc Trà My phát động từ đầu tháng 3.2023 với 05 địa phương gồm Trà Tân, Trà Dương, Trà Đông (đã đạt chuẩn, về đích Nông thôn mới); Trà Giang, Trà Sơn (đang phấn đấu đạt chuẩn về đích Nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025) có hộ gia đình, khu dân cư, thôn, tổ chuẩn bị hồ sơ nội dung, tư liệu minh chứng, thuyết minh tham gia dự thi.