Ủy ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện chính sách dân tộc tại Bắc Trà My

Sáng 18/4, đoàn công tác Ủy ban Dân tộc có chuyến khảo sát, làm việc tại huyện Bắc Trà My về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: D.L

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc làm việc tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: D.L

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Bắc Trà My được phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 hơn 214,3 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 191,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 22,9 tỷ đồng). Vốn đầu tư phát triển năm 2022 được phân bổ hơn 34,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 21,8 tỷ đồng.

Đến 31/1/2023, tổng vốn giải ngân chương trình trên địa bàn huyện hơn 9,9 tỷ đồng. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện bao gồm triển khai xây dựng mới và sửa chữa 22 công trình các loại; giải quyết nhà ở, đất ở cho 45 hộ dân; thực hiện giao khoán, bảo vệ ổn định rừng tự nhiên cho nhân dân quản lý bảo vệ hơn 5.300ha.

Vốn được cấp năm 2023 hơn 114,6 tỷ, trong đó vốn đầu tư hơn 58,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 55,8 tỷ đồng. Đối với vốn đầu tư, huyện đã có danh mục sử dụng năm 2023 gồm 19 công trình đầu tư và 4 nội dung khác, trong đó 3/19 công trình đầu tư đã cấp vốn triển khai thực hiện.

Đoàn đi cơ sở thăm mô hình nuôi heo đen. Ảnh: D.L

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi heo đen tại Bắc Trà My. Ảnh: D.L

 

Huyện Bắc Trà My kiến nghị một số vướng mắc, khó khăn như tiến độ giải ngân thấp ở một số dự án, còn lúng túng trong thực hiện khi chưa có các văn bản hướng dẫn từ cấp Trung ương, nguồn vốn thường cấp trễ gây khó khăn cho địa phương trong việc giải ngân...

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc ghi nhận khó khăn, vướng mắc của huyện Bắc Trà My và cho rằng những khó khăn này đã được nhiều địa phương phản ánh. Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng tháo gỡ, giúp các địa phương thực hiện tốt hơn chương trình thời gian tới.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn