Vận động toàn dân tiêm Vắc xin phòng COVID-19

          Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, tỷ lệ tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở Bắc Trà My được tiêm đủ liều cơ bản đạt 99,9%; hơn 8.700 người thuộc diện tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2) đều đã đến các cơ sở y tế để được tiêm vắc xin, đạt tỷ lệ 100%.