Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Chiều ngày 20/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2023-2028. Tham dự buổi ký kết có các đồng chí lãnh đạo đại diện các tổ chức chính trị xã hội huyện. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Nguyễn Thế Anh –  Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện đồng chủ trì Hội nghị. 

 

Tại Hội nghị, các bên đã thống nhất ký kết 05 nội dung quan trọng về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2023-2028, bao gồm:

1. Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; tuyên truyền các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; lễ hội quế năm 2023; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP);

2. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, đấy mạnh lưu thông hàng hóa theo phương thức truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức các chuyến đưa hàng Việt Nam về nông thôn, các điểm bán hàng Việt Nam...

3. Phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng.

4. Phối hợp cơ quan chuyên môn cấp trên tuyên truyền giới thiệu các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi ‘Tự hào hàng Việt Nam ”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” trong khuôn khổ triển khai thực hiện Kế hoạch số 7502/KH-UBND của UBND tỉnh. 

5. Phối hợp tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng hoặc có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn