Thông báo tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 05/5/2023, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 250/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Theo nội dung Thông báo, đối tượng tuyển dụng là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng vào làm việc tại các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam năm 2023 là 16 chỉ tiêu (Chi tiết xem tại Phụ lục nhu cầu tuyển dụng bên dưới). 

Các thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 05/6/2023. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở Sở Nội vụ (tầng 6, số 159b, đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; danh mục tài liệu ôn thi; thời gian tổ chức ôn thi (nếu có); thời gian, địa điểm thi và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam: sonoivu.quangnam.gov.vn. Nếu phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên hệ số điện thoại 0235.3810.435 để được hướng dẫn.

Xem chi tiết Thông báo số 250/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023 tại đây.

Xem chi tiết Phụ lục nhu cầu tuyển dụng tại đây.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn