Bắc Trà My tổ chức tập huấn cho các Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện. Huyện Bắc Trà My tổ chức các lớp tập huấn cho 46 Tổ công nghệ cộng đồng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng số tại thị trấn Trà My

        

             Với phương châm cầm tay, chỉ việc. Các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng được các báo cáo viên cung cấp, chia sẻ thông tin về chuyển đổi số; hướng dẫn và thực hành cài đặt, sử dụng các ứng dụng thông minh như: Smart Quang Nam, Bắc Trà My Smart; Sổ sức khỏe điện tử; tạo tài khoản và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia mua - bán trên sàn thương mại điện tử Postmart…

Hướng dẫn các thành viên tổ công nghệ cộng đồng tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến và cài đặt các ứng dụng thông minh

       

             Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các thành viên tổ công nghệ cộng đồng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi triển khai thực hiện chuyển đổi số. Từ đó, thông tin tuyên truyền, vận động đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo lập hành vi, dần thay đổi thói quen, nhận thức cho người dân trên môi trường số, qua đó tham gia và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Một số hình ảnh lớp tập huấn tại các xã trên địa bàn huyện: