Những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại huyện Bắc Trà My

Chiều ngày 18/5/2023, Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Thái Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. 

 

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 100% các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt kết luận và triển khai thực hiện việc đăng ký nêu gương; tổng số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề năm 2023 đạt trên 98%; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, triển khai phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản để tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện; công tác sơ kết, sinh hoạt chính trị, biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện tốt và kịp thời. Qua 02 năm triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt ở các lĩnh vực, nhất là ở cơ sở đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong xã hội, tiêu biểu như: Tổ đoàn kết số 1 thuộc thôn 1 xã Trà Tân; tập thể Nhân dân thôn 2 xã Trà Đốc; tập thể Nhân dân thôn 2 xã Trà Nú đã Vận động Nhân dân hiến hiến đất, hoa màu trên đất để làm đường giao thông nông thôn, mở rộng trung tâm hành chính xã, xây dựng cầu treo, làm nhà cộng đồng thôn…; Hội Phụ nữ xã Trà Sơn và Thị trấn Trà My với việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Đan lát truyền thống”; “Heo đất tiết kiệm”, hoạt động nhân đạo từ thiện giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng mô hình theo hướng vườn-chuồng và trang trại của các ông Huỳnh Chung (xã Trà Đông), Nguyễn Quảng Hiệp (xã Trà Dương), Trần Phước Thanh (xã Trà Giang)…; Nhiều cá nhân tuy hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn chủ động hiến đất đai, hoa màu, cây cối trên đất để xây dựng nhà văn hóa, nâng cấp sân thể thao của xã, mở đường vào thôn và xây dựng bờ kè Chu Huy Mân như hộ ông Trần Quang Phong (xã Trà Đông), Hồ Văn Thượng (xã Trà Giác), Hồ Ngọc Thanh (xã Trà Giáp) và hộ của bà Cao Thị Chiến (Thị trấn Trà My)… Ông Đinh Văn Nở (xã Trà Giác) là một trong những già làng tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động và nhân rộng mô hình trồng quế bản địa, bảo tồn được giống quế tại địa phương với hơn 5000 gốc quế bản địa đã trên 30 năm tuổi… Các điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Trà My phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới.