Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo

Sáng ngày 19/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đã tổ chức ra quân đồng hành, giúp đỡ hộ nghèo “vượt khó vươn lên” tại  xã Trà Sơn.