Bắc Trà My phấn đấu 15.229 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt trong đợt thi đua cao điểm

Ngày 24/5/2023, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch mở đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

 

Với mục đích mở đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; đồng thời qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện (là 01 trong 7 phương thức) thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà người dân có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh việc triển khai định danh điện tử, là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số.

Chi tiêu đợt cao điểm lần này là 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) cấp huyện, xã trên địa bàn huyện có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đến hết 30/6/2023 hoàn thành việc kích hoạt cho ít nhất 15.500 tài khoản định danh điện tử; tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn mỗi thôn, tổ dân phố được kích hoạt ứng dụng định danh điện (VNeID).

Đợt thi đua với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người, xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân. Các đơn vị, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân và ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử. Cùng với đó, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho người dân.

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ ngày 27/5/2023 đến ngày 30/6/2023.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn