Bắc Trà My nghiệm thu đề án khuyến công năm 2023

Sáng 29/5, huyện Bắc Trà My tổ chức nghiệm thu đề án hỗ trợ máy nướng bánh tráng tự động tại xã Trà Sơn.

 

Đề án khuyến công đã hỗ trợ chủ cơ sở công nghiệp nông thôn Trương Kim Thanh (thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn) đầu tư mua mới máy nướng bánh tráng tự động, với tổng kinh phí là 80 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Khuyến công địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do chủ cơ sở đối ứng. Hiện nay, Cơ sở công nghiệp nông thôn Trương Kim Thanh (Trà Sơn) mỗi tháng sản xuất khoảng 20.000 bánh tráng gạo, đạt doanh thu khoảng 40 triệu đồng. Đây là cơ sở cung cấp bánh tráng gạo cho rất nhiều nhà hàng, quán ăn tại 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Cơ sở đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động tại địa phương... 

Trong những năm qua, huyện Bắc Trà My đã phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn khuyến công địa phương; tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận với máy móc thiết bị hiện đại nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các cơ sở sản xuất tại địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn