Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Trà My lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng nay 31/5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Trà My lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên chính thức. 129 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 hội viên nông dân huyện đã về tham dự Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, cán bộ, hội viên nông dân huyện Bắc Trà My đã không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn.