Bắc Trà My thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn năm 2023.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Chương trình NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, phấn đấu 90% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 40% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Huyện đạt chuẩn Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. 

Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Phấn đấu 50% xã có hợp tác xã tham gia mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; phấn đấu 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử…).

Phấn đấu có 01 mô hình thôn nông thôn mới thông minh; 01 mô hình xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh trật tự...). 

Phấn đấu tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 50%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn