Phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6/2023)

Sáng ngày 2/6, huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6/2023) tuyên truyền "giải pháp ô nhiễm nhựa" tại chợ Bắc Trà My.

 

 

Trên 200 cán bộ, nhân dân huyện Bắc Trà My đã tham gia hưởng ứng lễ phát động. Năm 2022, huyện đã thu gom, xử lý trên 5.360 tấn rác thải sinh hoạt; có 09/13 xã, thị trấn thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt đảm bảo quy định. Tại lễ phát động, Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bắc Trà My tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các thôn, nóc. Ngay sau lễ phát động, hoạt động đổi rác thải lấy cây xanh đã được đông đảo bà con nhân dân tham gia hưởng ứng. UBND huyện Bắc Trà My đã trao tặng 200 cây xanh cho người dân địa phương. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn