Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Phát động Phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Ngày 07/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My ra Lời Phát động Phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID).

 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện trân trọng kêu gọi toàn thể bà con Nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện… hãy tích cực tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 (trước ngày 15/6/2023) và đến Công an huyện Bắc Trà My để được thu nhận hồ sơ và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 (trước ngày 30/6/2023) để phục vụ xã hội số nhằm đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn