Bắc Trà My tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” năm 2023

Ngày 07/6/2023, UBND ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” huyện Bắc Trà My năm 2023

Với mục đích Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình đến quần chúng, Nhân dân trên địa bàn huyện; Đề cao giá trị các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hoá tốt đẹp của gia đình và tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Theo đó, UBND huyện sẽ tổ chức 02 nội dung thi: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;  Cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc Gia đình Hạnh phúc".


Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình huyện Bắc Trà My năm 2023 gồm 04 phần thi, với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 22/6/2023 tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện Bắc Trà My (Thôn Dương Hoà, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc Gia đình Hạnh phúc" nhằm lan toả những thông điệp, những câu chuyện ý nghĩa về tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Nhắc nhở những thành viên trong gia đình luôn hướng về cội nguồn, người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm cao đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Đây cũng là dịp để những thành viên gia đình đam mê nhiếp ảnh được thể hiện tình cảm và kỹ năng của mình thông qua tác phẩm. 

Đối tượng tham gia Cuộc thi ảnh là các gia đình đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Ảnh dự thi được định dạng JPG/JPFG hoặc PNG, độ phân giải tối thiểu 300dpi, đính kèm đầy đủ thông tin tên tác phẩm (bằng tiếng việt), họ và tên người đại diện gia đình, địa chỉ, số điện thoại về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện (Ảnh dự thi gửi qua địa chỉ Zalo: https://zalo.me/g/peyadi687). Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 08/6/2023 đến hết ngày 20/6/2023. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trao thưởng vào ngày 22/6/2023 tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện Bắc Trà My (Thôn Dương Hoà, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Mã QR CODE tham gia nhóm và gửi ảnh dự thi

Tải Kế hoạch tại đây!

Tải Thể lệ Hội thi tại đây!

Tải Thể lệ Cuộc thi ảnh tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn