[Infographic] Các hoạt động tại Lễ hội quế Trà My năm 2023 và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Bắc Trà My (2003 -2023)

.

Từ ngày 4 - 6/7/2023, Bắc Trà My sẽ diễn ra Lễ hội quế Trà My và các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Bắc Trà My (2003 - 2023). Sự kiện nhằm quảng bá cây quế và sản phẩm từ quế Trà My, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát triển quế Trà My, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch, giải quyết việc làm cho người dân.