Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự gắn với diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Chiều ngày 10/7, Huyện uỷ Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự gắn với diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.