Bắc Trà My thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Sáng nay 20/7, HĐND huyện Bắc Trà My khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tú Vân

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Bắc Trà My đã thực hiện đạt 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng trên địa bàn huyện ước đạt trên 1.780 tỷ đồng. Huyện thực hiện đạt 172 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã, huyện đang duy trì 03 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đang thực hiện từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí, trong đó có 01 xã đang phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2023. Đến nay, huyện Bắc Trà My đã phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam cho các xã, thị trấn, dự kiến kết quả thực hiện trong năm 2023 là 216 hộ. Huyện Bắc Trà My có 28 hợp tác xã đang hoạt động. UBND huyện đã hỗ trợ các HTX có sản phẩm tiêu biểu tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, hội thảo xúc tiến đầu tư, qua đó, các HTX tham gia sự kiện có cơ hội tìm kiếm đối tác hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện có 85 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện, trong đó thành lập mới 11 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện Bắc Trà My đã tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND; thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết do HĐND huyện ban hành, giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã; rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề do HĐND huyện ban hành để kiến nghị xử lý phù hợp quy định và tình hình thực tế tại địa phương.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My sẽ thảo luận thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, tiếp tục bổ sung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn