Bắc Trà My chủ động ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro

Trà My “hội tụ” tất cả các loại hình thiên tai ở vùng nhiệt đới. Trước thềm mùa mưa lũ năm 2023, huyện Bắc Trà My ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro để chủ động thực hiện.