Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm cộng đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My về phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhóm cộng đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023, ngày 09/8, tại Hội trường UBND xã Trà Bui, Phòng Dân tộc huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhóm cộng đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023. Trên 120 học viên là Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện nhân dân trong cộng đồng, đại diện tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số ít người, cán bộ trẻ và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực đã tham gia lớp tập huấn. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 09 -12/8/2023. 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\z4591481045554_a579d875811172edfc99a235fa6abc5a.jpg

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Nga, HUV - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện báo cáo chuyên đề mô hình du lịch cộng đồng

 

Tại Hội nghị tập huấn, học viên được lĩnh hội các chuyên đề cụ thể: Chuyên đề kỹ năng xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; chuyên đề mô hình du lịch cộng đồng, hướng dẫn cho các hộ dân các kỹ năng làm du lịch cộng đồng; chuyên đề mô hình thâm canh cây lâm nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; chuyên đề kỹ năng giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ những nội dung, vấn đề còn vướng mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình. Thông qua trao đổi, các vướng mắc, kiến nghị của các học viên cũng đã được các đồng chí báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị tài liệu, kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồngbào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện sát với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn