HĐND huyện Bắc Trà My điều chỉnh bảo tồn phát triển cây quế bản địa.

Sáng ngày 15/8, HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp thông qua Nghị quyết điều chỉnh bảo tồn phát triển cây quế bản địa.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

         Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My đã xem xét các báo cáo về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Bắc Trà My; điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 20 ngày 20/7/2021 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển cây quế Trà My giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

        Theo đó, điều chỉnh, bổ sung phạm vi bảo tồn vùng có cây Quế Trà My được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là cây trội; vùng có rừng Quế Trà My được lựa chọn để chuyển hoá thành rừng giống tại xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui. Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Bắc trà My đầu tư hỗ trợ việc xây dựng từ 2 - 5 vườn ươm giống tại chỗ, chú trọng công tác chuyển giao kỹ thuật ươm giống cho Nhân dân quy mô hộ, nhóm hộ tại vườn nhà, vườn rừng để chủ động nguồn giống cung ứng cho nhu cầu trồng quế tại các địa phương trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với nông dân để sản xuất giống, trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm.