Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đối với Dự án: Cấu trúc làng và sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc Co

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đối với Dự án: Cấu trúc làng và sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc Co tại thôn 2, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (click vào link bên dưới để xem chi tiết):

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn