Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện

Ngày 30/8/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1780/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện:

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn