Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”

Ngày 30/8/2023, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Kế hoạch số 357/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Bắc Trà My

 

Theo Kế hoạch, huyện Bắc Trà My phấn đấu: 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình; 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy hoặc mã QR Code và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn; 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải quyết kịp thời, chính xác; nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”; trụ sở tiếp công dân; Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”.

Đối tượng thi đua "Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thời gian thi đua: Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2024. 

Mục đích phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức về nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong hoạt động công vụ; xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, minh bạch; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn