Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Thực hiện Công văn số 5813/UBND-KTN ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận các hội đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân địa phương tự giác chấp hành pháp luật giao thông; đặc biệt là vận động, tuyên truyền đã uống rượu bia thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, quan sát an toàn khi chuyển hướng và khi đi ngang qua đường bộ.