Chấp hành nghiêm công tác xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên địa bàn Bắc Trà My

Thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2019 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (KBNN). Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán kiểm toán độc lập.  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Qua đó, công tác tuân thủ các quy định pháp luật ngày càng được các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) chú trọng, nâng cao tinh thần thực hiện giúp giảm thiếu các sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách.

       Tính từ năm 2018 đến hết năm 2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện hơn 13.300 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền thu về cho ngân sách nhà nước (NSNN) trên 19 tỷ đồng.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước. Đồ họa: Thế Dương

 

        Phần lớn các đơn vị sử dụng ngân sách thường mắc lỗi vi phạm là chi sai nguồn dự toán, chi sai mục đích, nội dung so với dự toán được giao; thanh toán không đúng tên hoặc số hiệu tài khoản đơn vị tài khoản đơn vị hưởng đã được ghi trong Hợp đồng, phụ lục hợp đồng trong trường hợp đơn vị hưởng có nhiều tài khoản; gửi cam kết chi đến KBNN để thực hiện cam kết chi (CKC) quá thời gian quy định kể từ khi ký hợp đồng kinh tế; thanh toán tạm ứng quá thời gian quy định; không thực hiện thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa hai bên…  Mức phạt tiền cao nhất trong lĩnh vực KBNN lên đến 50 triệu đồng áp dụng đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi KBNN để thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN và nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các chương trình mục tiêu hoặc chi thực hiện các công trình sửa chữa , bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng. 

        Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC không được sử dụng tiền NSNN hoặc tiền có nguồn gốc từ NSNN để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

       Trong thời gian qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN trên địa bàn Bắc Trà My luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2016, KBNN Bắc Trà My đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi gửi hồ sơ thanh toán tạm ứng trễ thời gian qui định với mức xử phạt là cảnh cáo. Từ đó đến nay, các đơn vị SDNS trên địa bàn luôn nâng cao tinh thần chấp hành đúng qui định pháp luật không để phát sinh vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Hình ảnh: Công chức KBNN Bắc Trà My tiến hành lập Biên bản VPHC trong lĩnh vực KBNN

       

       Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, để nguồn NSNN được chi tiêu đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ xử phạt VPHC lĩnh vực KBNN luôn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi quyết định xử phạt đưa ra đều đúng hành vi vi phạm và đúng mức phạt quy định. Bên cạnh đó, KBNN và các cấp chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng đến từng đơn vị SDNS để các đơn vị SDNS nắm vững và thực hiện theo đúng quy định. Nhờ đó, trong những năm gần đây, vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính với kho bạc đã giảm hẳn, giúp kỷ cương, kỷ luật về tài chính - ngân sách được giữ nghiêm.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn