Bắc Trà My: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Sáng ngày 30/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X,nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Hội nghị có Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn; 46 Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

      Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 về quán triệt các Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 13/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Thông tri số 39-TT/HU ngày 13/7/2023 của Huyện ủy Bắc Trà My; Chuyên đề 2 về quán triệt Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hướng dẫn, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Chuyên đề 3 về triển khai Hướng dẫn và Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Chuyên đề 4 về hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kỹ thuật soạn thảo, thể thức văn bản có liên quan đến công tác Đại hội.

     Qua Hội nghị này, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng ban văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình theo đúng quy định đảm bảo lộ trình, quy trình và thời gian đề ra./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn