Công điện ứng phó với bão Saola

Ngày 31/8/2023, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam ban hành Công điện số 04/CĐ-BCHPCTT&TKCN về chủ động các biện pháp ứng phó với bão Saola (bão số 3):