Triển khai vận động, kêu gọi đóng góp Quỹ nhân đạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Ngày 05/9/2023, Hội Chữ Thập đỏ huyện Bắc Trà My có văn bản số 09/HCTĐ về việc triển khai vận động, kêu gọi đóng góp Quỹ nhân đạo trên địa bàn huyện.