Giám sát kết quả thực hiện Dự án 1 trong Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

        Ngày 08/9/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 02 xã:Trà Giác, Trà Ka về triển khai Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc tại 02 xã Trà Giác, Trà Ka

 

            Dự án 01 gồm 04 nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đất ở; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt. Qua giám sát tại 02 địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn của địa phương trong việc triển khai dự án. Đồng thời,  kiến nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là cơ quan chuyên môn của huyện sớm mở mã dự án cho các địa phương để thuận tiện cho việc giải ngân; hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển khai thực hiện dự án 1, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ đất ở và đất sản xuất; đề nghị cấp trên nâng định mức hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân; đối với địa phương cần lồng ghép các nguồn vốn khác xã hội hoá để hỗ trợ nhân dân để có thêm nguồn lực xây dựng nhà; tổ chức xây dựng phong trào “cộng đồng chung tay giúp đỡ xây dựng nhà ở cho người nghèo”; thành lập tổ tự quản “Quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn thôn, nóc”.

          

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn