Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện:

 

Xem thêm: Báo cáo công tác tiếp công dân tháng 9/2023 tại đây.

Thống kê tiếp dân, xử lý đơn thư tháng 9/2023

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn