Chủ động ứng phó với dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá

Ban Chỉ huy phòng chông thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My vừa ban hành Công văn số 312/BCHPCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá:

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn