Bắc Trà My, hơn 1.300 đảng viên là người đồng bào thiểu số

Từ năm 2020 đến tháng 9.2023, Huyện uỷ Bắc Trà My đã kết nạp 325 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số 179 đồng chí, tỷ lệ 55,07%. Qua đó, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.632 đồng chí và số đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.303 đồng chí, tỷ lệ 49,5%.

Trong đợt tháng 6.2023, Đảng uỷ xã Trà Tân kết nạp mới được hai đảng viên, trong đó đảng viên nam Nguyễn Văn Chánh là người dân tộc Cadong.

         

          Theo đánh giá của Huyện uỷ Bắc Trà My, công tác phát triển đảng viên gần đây gặp khó khăn bởi tác động từ cơ chế thị trường, nhu cầu đời sống xã hội, lớp trẻ hay đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày ở địa bàn cơ sở khá phổ biến… nên nguồn quần chúng có động cơ, nguyện vọng xin vào đảng hạn hẹp; tiềm ẩn khó đạt chỉ tiêu đề ra hằng năm về phát triển đảng viên. Tuy vậy, trong ba năm qua, với quyết tâm nỗ lực của Huyện Đảng bộ cùng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Bắc Trà My, nhất là phát triển đảng viên mới ở vùng đồng bào thiểu số cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đề ra hằng năm; đồng thời được chú trọng vào chất lượng chuyên sâu nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, không dàn trãi và đặt nặng về số lượng. Hầu hết đảng viên mới được phát triển là người đồng bào thiểu số đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng về trình độ văn hoá, chuyên môn đều tăng lên đáng kể.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn