HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với HĐND 13 xã, thị trấn

Chiều ngày 2/10, HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao ban với HĐND 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức 05 kỳ họp HĐND huyện. Các kỳ họp thường lệ được HĐND huyện truyền thanh trực tiếp đã tạo điều kiện cho cử tri trên địa bàn huyện theo dõi diễn biến kỳ họp. Hàng năm, việc xây dựng chương trình giám sát của HĐND huyện  được thực hiện theo quy định tại Điều 58, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Theo đó, công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện luôn bám sát tình hình thực tiễn; việc lựa chọn nội dung giám sát tập trung trên các lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân, phù hợp với ý kiến của đại đa số cử tri. Qua giám sát, HĐND, Thường trực HĐND huyện đã làm rõ các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, khắc phục. 

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện Bắc Trà My đặc biệt quán triệt việc ban hành các Nghị quyết sau kỳ họp cần phải được thông tin rộng rãi đến đồng bào nhân dân địa phương được biết; đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cử tri. Đại biểu HĐND xã phải nắm rõ các chủ trương, chính sách của địa phương được thụ hưởng để trả lời chất vấn trước cử tri.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn