Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND tại đây.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn