Xã Trà Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 19/10/2023, UBND xã Trà Sơn tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn xã Trà Sơn. Về dự Hội nghị, có đồng chí Trần Toại - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban của huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã Trà Giang, Trà Đốc, cùng với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã, các thôn, trường học trên địa bàn xã.

 

Trong 3 năm 2021-2023, bằng sự quyết tâm và nỗ lực lớn, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trà Sơn đã có nhiều cố gắng đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong 10 năm qua, bước vào giai đoạn mới thì trong 02 năm (2021-2022) và 09 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã hết sức nỗ lực, phấn đấu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, khuyến khích, động viên Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động trong quá trình thực hiện. Nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới được lan toả rộng trong nhân dân.

Hiện nay, theo kết quả tự đánh giá, xã Trà Sơn có 17/19 tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 (Thu nhập) và tiêu chí số 11 (Hộ Nghèo) 

Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Toại đánh giá cao việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã trong 3 năm qua và lưu ý xã cần quan tâm đến các tiêu chí để đạt được thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở các thôn. Đồng thời, xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch các tiêu chí chưa đạt và các tiêu chí cần duy trì bền vững để về đích nông thôn mới theo lộ trình đề ra.