Thông báo cung cấp giá thuê bao đường truyền mạng tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My

Văn Phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có nhu cầu và thông báo đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường truyền mạng báo giá các nội dung về kinh phí đường truyền số liệu chuyên dùng cho phòng họp trực tuyến huyện và xã; chi phí vận hành, xử lý sự cố 14 điểm cầu phòng họp trực tuyến; cước đường tryền cung cấp mạng kết nối hệ thống camera (21 kênh).

Thông tin Văn bản số 456/VP-TH

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn