Bắc Trà My tổ chức tập huấn số hoá thủ tục hành chính

Ngày 19/10/2023. UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến số hoá thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

       Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị huyện; bưu điện huyện; UBND các xã, thị trấn.

       Tại lớp tập huấn các cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe báo cáo viên Trung tâm công nghệ thông tin – VNPT tỉnh hướng dẫn cài đặt, cấu hình chữ ký số chuyên dùng; quy trình số hóa TTHC; cách tạo tài khoản dịch vụ công cho công dân bằng thuê bao di động; ký số các thành phần hồ sơ; lưu trữ dữ liệu điện tử hồ sơ; cách thức thực hiện thu phí và lệ phí trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến… Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức, viên chức cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác.

       Mục đích của việc số hóa kết quả giải quyết TTHC là để lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng hiệu quả nhất; đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số.

      Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn