Bắc Trà My triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy

Trước thực tế nhãn tiền từ những vụ hoả hoạn gần đây trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, huyện vùng cao Bắc Trà My đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại địa bàn cơ sở.