Nông dân xã Trà Giang mạnh dạn chuyển đổi phối giống bò lai cho năng suất cao

Trong những năm gần đây, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My nói chung, Hội Nông dân xã Trà Giang nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn các mô hình sản xuất và định hướng phát triển bền vững cho hội viên nông dân. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: nuôi lươn không bùn, nuôi heo đen, trồng mía tím, nuôi dúi, nuôi chồn hương, nuôi ốc bưu đen… trong đó, tiêu biểu có mô hình nuôi bò 3B.