Công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn tháng 10/2023

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn